Kliknij, aby edytować treść...

Pomagamy od 1991 roku!
Nasze główne cele działania to:

 - zapobieganie bezrobociu, ograniczanie jego rozmiarów i zwalczanie skutków
 - pomoc bezrobotnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz członkom ich rodzin
 - prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje na rynku pracy
 - podejmowanie działań zmierzających do uzyskania własnego mieszkania
 - pomoc osobom bezdomnym
 - pomoc więźniom i byłym więźniom
 - wsparcie żywnościowe, odzieżowe i wyposażenia wnętrz
Kreator stron internetowych - strona bez programowania