Siedziba: ul. E. Orzeszkowej 39, 05-500 Piaseczno

KRS: 0000211326
REGON: 012082477
NIP: 123-00-90-332
Rok rejestracji: 1991
Konto - Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Piaseczno
Numer konta: 91109016940000000068072348

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI
Osoby zarządzające organizacją:
BOŁOŻUK JANUSZ MARIAN - PREZES ZARZĄDU
MOROŃCZYK MAREK - CZŁONEK ZARZĄDU
PIASECZNY LESZEK MIECZYSŁAW - CZŁONEK ZARZĄDU
--------------------------------------------------------------------------
Kontakt z Zarządem - Janusz Bołożuk, tel. 603 373 794
---------------------------------------------------------------------------
Typ organizacji:
* organizacja działająca na rzecz osób bezrobotnych
* organizacja działająca na rzecz rynku pracy
* organizacja pozarządowa
* organizacja działająca na polu pomocy społecznej
* organizacja działająca na rzecz osób bezdomnych
* organizacja działająca na rzecz więźniów i byłych więźniów
--------------------------------------------------------------------------
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2004-06-30

Kreator stron internetowych - strona bez programowania